Posypywarka

Posypywarka / Rozsiewacz nawozów

 

Rozsiewacz nawozów N 031M i N 031M/1 jest przeznaczony do wysiewu nawozów mineralnych granulowanych, pylistych i mieszanek nawozowych, wapna nawozowego oraz piasku i soli.

Charakterystyka techniczna N 031 M

N 031 M/1

System wysiewu

odśrodkowy

odśrodkowy

Pojemność zbiornika

0,32 m3

0,40 m3

Waga

105 kg

130 kg

Prędkość obrotowa WOM

540 obr/min

540 obr/min

Dop. ład. przy agreg. ciągnikiem klasy:
– 0,6
– 0,9

200 kg
400 kg

200 kg
600 kg

Szerokość rob. przy siewie rzutowym nawozów:
– granulowanych
– pylistych
8 m
5 m
8 m
5 m
Wydajność przy siewie rzutowym:
– nawozy granulowane
– nawozy pyliste i krystaliczne
6 ha/h
4 ha/h
6 ha/h
4 ha/h